Avanti J-30L

Bu avadanlıq 4 litrlik tutuma malikdir. 30,000 D/dəq və 110,500 x g sürətlə işləyir, sürətli və səmərəli ayırmaları təmin edir. O, genişmiqyaslı bakteriyaların və hüceyrə membranının təcrid olunmasına, həmçinin çoxlu mikroplitələrdə DNT nümunəsinin hazırlanmasına imkan verən yüksək məhsuldarlıqlı emal üçün uyğunlaşdırılmışdır. Maşının çoxyönlü olması onun zülalların ayrılması və hüceyrəaltı orqanellələrin ayrılması qabiliyyətində özünü göstərir. Fərdiləşdirilə bilən sürətləndirmə və yavaşlama dərəcələri nümunənin qorunmasını təmin edir, nümunələr daha uzun müddət ərzində maksimum gücə məruz qalır və bununla da sentrifuqada vaxtı minimuma endirir. Bu, daha yüksək effektivliyə, daha sürətli protokol tamamlanmasına və xüsusi profillərə əsaslanan ardıcıl işlərə səbəb olur. Bundan əlavə, minimum istilik çıxışı ilə enerjiyə qənaətlidir.