Kütlə spektroskopiyasıKütlə spektroskopiyası

Kütlə spektroskopiyası

Kütlə spektrometriyası atomlardan, molekullardan, radikallardan və ya bunların qarışıqlarından iyonlar əmələ gətirən və sonra da bu iyonları kütlə/yük (m/e) nisbətlərinə görə ayırıb ayrı-ayrı müəyyən edən bir cihazdır.

Kütlə Spektrometri aşağıdakı hissələrdən ibarət olur:

 •          Nümunənin cihaza verildiyi bölmə
 •          İyonizasiya hissəsi
 •          Kütlə selektiv qvadrapol hissəsi
 •          Detektor
 •          Proqram təminatı və kompüter


Kütlə Spektrometriyasının istifadə sahələri

 •          Üzvi və biyokimyəvi molekulların quruluşlarının müəyyənləşdirilməsi;
 •          Peptidlərin, proteinlərin və oligonukleotidlərin mol kütlələrinin təyin edilməsi;
 •          Nazik təbəqə və kağız xromatoqrafiyasında ayrılan maddələrin müəyyənləşdirilməsi;
 •          Polipeptid və protein nümunələrində amin turşu düzülüşünün təyini;
 •          Xromatoqrafiya və kapilyar elektroforez ilə ayrılan maddələrin müəyyənləşdirilməsi;
 •          Zəhərli maddələrin və bu zəhərli maddə metabolitlərinin qan, sidik və ağız suyunda müəyyənləşdirilməsi;
 •          Əməliyat əsnasında xəstənin nəfəsindəki qazların izlənməsi;
 •          Arxeoloji nümunələrin yaşlarının müəyyənləşdirilməsi;
 •          Yarış atları və olimpik atletlərdə dopinq nəzarəti;
 •          Aerosol əmələ gətirən partikulların analizi;
 •          Qidalarda pestisid qalıntılarının təyini;
 •         Su mənbələrində uçucu üzvi maddələrin izlənməsi və.sKütlə Spektrometriyasının əsas üstünlükləri

 •          Yüksək həssaslığa malik olması;
 •          Çoxyönlü tətbiq sahələrinin olması;
 •          Sürətli nəticə vermə imkanına malik olması.