Ümumi laboratoriya cihazlarıOhaus- Su ölçüm cihazları

Ohaus- Su ölçüm cihazları

Ohaus istehsalı Su ölçüm cihazları fərqli analiz spektrlərinə uyğun olaraq müxtəlifdir: - pH-təyini – pH-Meter - Keçiricilik təyini – Conductivity - Duzluluq təyini – Salinity - Doymuş Oksigen təyini – DO - Oksidləşmə-Reduksiya Potensialı təyini - ORP - Ümumi həll olunmuş bərk maddələr təyini – TDS - Temperatur təyini Cihazlar GLP qaydalarına uyğun olaraq nümunə təhlili, məlumatların idarə edilməsi və məlumatların arxivləşdirilməsi vasitəsilə müntəzəm ölçmələrdən istifadə etmək üçün universal, ən son texnologiyaya malikdir.